Srovnání panoramat

zdroj: Lískáček - Zpravodaj MČ Brno - NL. vydavatel - Rada MČ Nový Lískovec, číslo 5, 2004 - (v lískáčku je uvedeno, že je panorama z poloviny třicátých let minulého století. Podle mě je pořízeno dřív - kolem roku 1912)
zdroj: Pohlednice - vydáno ke stoletému výročí založení obce - FOTO: Ing. arch. K. Volavý, Tisk: "Arch" s. r. o. Brno (pohled od ulice Netroufalky - 1994)