Historické foto školy a hospody

Dnešní rohový barák ulice Lesní - Rybnická. Škola vznikla v roce 1907.
Pohled ze Strážného vrchu.
1922
2005
Hostinec pana Vaverky - dnešní Pohostinství u Křápků - ul. Kluchova (kolem r. 1905).
Kolem r. 1920
Po válce
..
80. léta
2005
Zdroje: především vlastní
Lískáček - Zpravodaj MČ Brno - NL. vydavatel - Rada MČ Nový Lískovec, číslo 5, 2004 (fotografie č.2)
Památník místního Odboru Národní Jednoty v Brně - Novém Lískovci k 30 výročí jeho trvání.  BRNO - Král. pole, Knihtiskárna Ant. Okáč, 1936 (fotografie č.1)

Velice děkuji panu Vilému Wolterovi za zaslání snímku č.3. Fotografie je z pamětního spisu Dělnického potravního spolku Vzájemnost - Včela 1897-1922.